ชื่อ-นามสกุล (เจ้าบ่าว)*
ชื่อ-นามสกุล (เจ้าสาว)*
อีเมล*
หมายเลขโทรศัพท์*
รหัสไปรษณีย์
วันที่จัดงาน*
จำนวนแขก*
ห้องที่สนใจ*
เมนูที่สนใจ*
ข้อมูลที่อยากทราบเพิ่มเติม
Security code

Sample Customer Satisfaction Survey

Please rate the speed of service you received during this visit:
Overall, please rate the quality of service that you received during this visit
Did you have any questions or concerns while you were visiting the Store?
Were your questions or concerns addressed to your satisfaction while you were visiting the Store?
Would you like a representative from the Store contact you regarding your concern?
If in the question above you indicated that you would like to be contacted by a representative of the Store, please provide your preferred telephone number below.
-