Wedding Guide

รู้ก่อนแต่ง

รวมฤกษ์ดี วันมงคล ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ปี 2566 Wedding Calendar 2023

วันมงคล ฤกษ์ดีแต่งงาน คือวันที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่ ทาง IMPACT Wedding ได้รวบรวมวันฤกษ์ดี จากตำราฤกษ์ดีหลากหลายตำรา มาสรุปรวมให้เข้าใจง่าย และสามารถใช้ฤกษ์นี้ได้เลย สำหรับคู่รักที่ไม่มีพื้นฐานในการดูฤกษ์ หรือยังไม่มีวันจากซินแส  โดยในบทความนี้จะบอกถึง วันที่ถือเป็นวันฤกษ์ดีปี2566 วันมงคลปี66 วันดิถีเรียงหมอนปี66 ดิถีแมลงปอปี66 หรือแม้แต่วันที่เหมาะสม สำหรับจดทะเบียนสมรมในปี2566

 

*ฤกษ์แต่งงานนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานแต่งงานเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลทางคู่บ่าวสาวต้องนำ วัน เดือน ปีเกิดไปให้หมอดูฤกษ์หรือซินแส หรือพระอาจารย์ที่เคารพ ในการเลือกวันที่เป็นมงคลสำหรับวันวิวาห์ของเรา

มกราคม

 • วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 10 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันเสาร์ 14 มกราคม 2566
 • วันจันทร์ 16 มกราคม 2566
 • วันศุกร์ 20 มกราคม 2566
 • วันเสาร์ 28 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 31 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

มีนาคม

 • วันพุธ 1 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ 4 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ 10 มีนาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 14 มีนาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
 • วันจันทร์ 20 มีนาคม 2566
 • วันอังคาร 28 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ 31 มีนาคม 2566

เมษายน

 • วันจันทร์ 3 เมษายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 9 เมษายน 2566
 • วันพฤหัส 13 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ 15 เมษายน 2566
 • วันพุธ 19 เมษายน 2566
 • วันพุธ 26 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ 29 เมษายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

พฤษภาคม

 • วันอังคาร 2 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ 7 พฤษภาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัส 18 พฤษภาคม 2566
 • วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน

 • วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 7 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2566
 • วันอังคาร 13 มิถุนายน 2566
 • วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2566
 • วันอังคาร 27 มิถุนายน 2566
 • วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม

 • วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันจันทร์ 10 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธ 12 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2566
 • วันจันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

สิงหาคม

 • วันเสาร์ 5 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 9 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 11 สิงหาคม 2566
 • วันอังคาร 15 สิงหาคม 2566
 • วันพุธ 23 สิงหาคม 2566
 • วันอังคาร 29 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

กันยายน

 • วันจันทร์ 4 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ 8 กันยายน 2566
 • วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2566
 • วันพุธ 27 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ตุลาคม

 • วันอังคาร 3 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ 7 ตุลาคม 2566
 • วันจันทร์ 9 ตุลาคม 2566
 • วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2566
 • วันอังคาร 24 ตุลาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 27 ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 8 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2566
 • วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ธันวาคม

 • วันศุกร์ 1 ธันวาคม 2566
 • วันอังคาร 5 ธันวาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 19 ธันวาคม 2566
 • วันศุกร์ 22 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ 25 ธันวาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม: IMPACT Wedding Instagram หรือ IMPACT Wedding Facebook

ติดต่อเรา :👉🏻 คลิก👈🏻

Credit by 79hora,myhora

Tags: #ฤกษ์ดี, วันมงคล, รวมฤกษ์ดี

Wedding Package

แพ็คเกจแต่งงาน

All in 1 Wedding Package 2022

All in 1 Wedding
Package 2022
แพ็คเกจห้องจัดงาน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

IMPACT Wedding Package 2022

IMPACT Wedding
Package 2022
แพ็คเกจแต่งงาน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Special Morning Ceremony Package

Special Morning Ceremony Package พิธีเช้า สวย ครบ ที่อิมแพ็ค

ดูทั้งหมด กลับสู่หน้าหลัก