Wedding Guide

รู้ก่อนแต่ง

การสำรวจสถานที่จัดงานต้องดูอะไรบ้าง How to inspect a wedding venue

เมื่อคุณเลือกสถานที่ในใจได้แล้ว ก็ถึงขั้นตอนสำคัญคือการเข้าไปสำรวจ โดยปกติก็อาจจะนึกถึง ขนาดของห้อง ความสะอาด หรือลักษณะของเวที แต่คุณไม่ควรลืมที่จะสังเกตถึงพื้นที่สำหรับตกแต่งงานในฝันของคุณ โซนต้อนรับ จำนวนห้องน้ำ ลานจอดรถ ห้องพักรับรองสำหรับแขกผู้ใหญ่หรือทีมงานที่จ้างมา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราสามารถใช้ได้ เช่น โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเสียง เพื่อรู้ว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง และในกรณีที่คุณจัดงานแบบกลางแจ้ง ควรคำนึงถึงแผนสำรอง เรื่องการใช้ไฟฟ้า หรือแผนสำรองในกรณีที่ฝนตก

ท้ายที่สุด ก่อนที่คุณจะตัดสินใจยืนยันกับเจ้าของสถานที่ อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนเงินที่คุณกำลังจะจ่ายไปนั้นรวมบริการทุกอย่างตามที่ตกลงไว้ และจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม หากทราบแล้วว่าพนักงานที่จะมาดูแลสถานที่ ในวันงานเป็นใคร ก็ควรขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในวันงาน