Wedding Guide

รู้ก่อนแต่ง

ประเภทของอาหารในงานแต่ง Type of wedding catering

นอกจากบรรยากาศแห่งความรัก ที่ทำให้ผู้ร่วมงานอิ่มอกอิ่มใจแล้ว การจัดเลี้ยงอาหารเพิ่มความอิ่มท้อง ก็จะสร้าง ความประทับใจ ให้แก่ผู้ร่วมงาน ดังนั้นผู้จัดงานจึงควรเลือกสรรและใส่ใจเป็นพิเศษ โดยประเภทอาหารในงานแต่งที่นิยม จะมีด้วยกัน 3 แบบคือ โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ และค็อกเทล โดยแต่ละเมนูนั้นจะมีข้อดีและข้อเสียในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

Wedding guide

โต๊ะจีน

Wedding guide

บุฟเฟ่ต์

Wedding guide

ค็อกเทล

อาหาร อาหารดูดีเป็นระเบียบ แต่ใช้พื้นที่เยอะ มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนของแขกผู้ร่วมงาน อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ใช้พื้นที่
ไม่มากสามารถรองรับแขกผู้ร่วมงานได้จำนวนมาก

อาหารมีหลากหลายสีสัน ดูสวยงามแปลกตาสามารถรองรับแขกผู้ร่วมงานได้จำนวนมาก

ราคา ราคาสูงกว่าอาหารประเภทอื่น ราคาปานกลาง ขึ้นอยู่กับเมนูอาหาร ราคาปานกลาง ขึ้นอยู่กับเมนูอาหาร
ความสะดวกสบาย มีพนักงานเสิร์ฟ สะดวกกับแขกผู้ใหญ่และเด็ก แต่ใช้เวลาเสิร์ฟ 1-2 ชั่วโมง ถึงครบทุกเมนู ทำให้งานเลิกช้า ไม่เสียเวลารออาหาร สามารถจบพิธีการ ได้เร็วขึ้น แต่แขกผู้ร่วมงานต้องบริการ ตัวเอง ไม่สะดวกกับแขกผู้ใหญ่และเด็ก และต้องมีพนักงานบริการเก็บจานอย่างเพียงพอ

ไม่เสียเวลารออาหาร สามารถจบพิธีการ ได้เร็วขึ้น แต่แขกผู้ร่วมงานต้องบริการ ตัวเอง ไม่สะดวกกับแขกผู้ใหญ่ และแขก ที่ต้องการอาหารมื้อหนักมาก ต้องมี พนักงานบริการด้านอาหารอย่างเพียงพอ

การถ่ายภาพ ภาพออกมาเป็นระเบียบ เรียบร้อย และโต๊ะดูสวยงาม ภาพถ่ายออกมาอาจจะดูไม่เป็นระเบียบ
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงาน

ภาพถ่ายโดยรวมดูดี สวยงาม ดูทันสมัย

อื่นๆ สามารถควบคุมสถานการณ์ในงานได้เมื่อมีกิจกรรมบนเวที สามารถจัดรูปแบบของงานได้อย่าง
หลากหลาย แต่ควบคุมสถานการณ์ได้ยาก
เมื่อมีกิจกรรมบนเวที
ควบคุมสถานการณ์ได้ยากเมื่อมีกิจกรรมบนเวที