Wedding Guide

รู้ก่อนแต่ง

ประเภทของอาหารในงานแต่ง Type of wedding catering

นอกจากบรรยากาศแห่งความรัก ที่ทำให้ผู้ร่วมงานอิ่มอกอิ่มใจแล้ว การจัดเลี้ยงอาหารเพิ่มความอิ่มท้อง ก็จะสร้าง ความประทับใจ ให้แก่ผู้ร่วมงาน ดังนั้นผู้จัดงานจึงควรเลือกสรรและใส่ใจเป็นพิเศษ โดยประเภทอาหาร ...

  • 1
  • 2