Wedding Package

แพ็คเกจแต่งงาน

New Normal IMPACT Wedding Package

ให้อิมแพ็ค เนรมิตสถานที่จัดงานแต่งในฝัน

เริ่มต้น 130,000* บาท
จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

ดูข้อมูลเพิ่มเติม   ติดต่อเรา   ขอแพ็คเกจ

ชื่อ-นามสกุล (เจ้าบ่าว)*
ชื่อ-นามสกุล (เจ้าสาว)*
อีเมล*
หมายเลขโทรศัพท์*
รหัสไปรษณีย์
วันที่จัดงาน*
จำนวนแขก*
ห้องที่สนใจ*
เมนูที่สนใจ*
ข้อมูลที่อยากทราบเพิ่มเติม
Security code

All in One Wedding Package

แพ็คเกจงานแต่งเล็กๆ สุดคุ้ม ในบรรยากาศอบอุ่น

เชิญแขก 100 ท่าน จ่ายเพียง 99,000 บาท
จองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

ดูข้อมูลเพิ่มเติม   ติดต่อเรา   ขอแพ็คเกจ

ชื่อ-นามสกุล (เจ้าบ่าว)*
ชื่อ-นามสกุล (เจ้าสาว)*
อีเมล*
หมายเลขโทรศัพท์*
รหัสไปรษณีย์
วันที่จัดงาน*
จำนวนแขก*
ห้องที่สนใจ*
เมนูที่สนใจ*
ข้อมูลที่อยากทราบเพิ่มเติม
Security code